SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr

-MECHANIKA-

09.07.2024 r o godz. 16.00 odbędą się I-sze zajęcia dla osób zainteresowanych szkoleniem z obsługi urządzeń dźwignicowych m.in:(żurawi - hds, dźwig, samojezdny, przenośny, wieżowy, budowlany; podestów - zwyżka, podnośnik koszowy; wózków; suwnic, wózków teleskopowych i innych urządzeń transportu bliskiego (dźwignicowych). 

Prowadzimy szkolenia również w formie video konferencji. 

30.06 godz.12.00 odbędzie się szkolenie z napełniania butli ratowniczych sprężonym powietrzem. 

Szkolenie ciepło, pompy PDF Drukuj Email

 

GRUPA CIEPLNA

kwalifikacje komisji powoływanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki /m.in. SEP, SIMP, SPE /

Wszystkie szkolenia mogą być przeprowadzone jako indywidualne lub grupowe

Wszystkie szkolenia możemy przeprowadzić we wskazanym miejscu i czasie przez Zleceniodawcę

Eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających,przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych ( uprawnienia Dozoru/Eksploatacji Grupa 2 ).w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

Pkt

wg załącznik nr 1 do Rozp.

Nazwa kursu:

 

Eksploatacja na stanowisku

Dozoru i / lub Eksploatacji:

Proponowana forma kształcenia

Instruktaż

ilość godzin

Seminarium

ilość godzin

1

kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

1 - 3

5

2

sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

1 - 3

5

3

turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

1 - 3

5

4

przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW

1 - 3

5

5

urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW

1 - 3

5

6

pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW

1 - 3

5

7

sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych

1 - 3

5

8

urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg

1 - 3

5

9

piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW

1 - 3

5

10

aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

1 - 3

Do każdego z punktów


Inne proponowane szkolenia z zakresu:


Nazwa kursu:

Seminarium

Palacz kotłów c.o.

5

Obsługa autoklawów.

5

Obsługa instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych / medycznych

8

Obsługa pieców piekarniczych

8

Dłuższe szkolenia ustalamy indywidualnie.

 

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. Dz.U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003, poz 828

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack